Følg os
Køb billet

Tilkøb

Kom med til årets generalforsamling i Syddjurs Teaterforening!

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til godkendelse.Der orienteres om foreløbigt budget for den nye sæson. 
  4. Indkomne forslag a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne.
  5. Fastsættelse af medlemskontingent.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af revisor

 

Efter generalforsamlingen vises forestillingen ”Så langt, så…dan?” Læs mere og køb billet HER

Forestillinger
Sted

Rosenholm Slot

Pris: Gratis