Følg os
Køb billet

Tilkøb

Kom med til årets generalforsamling i Syddjurs Teaterforening! 

Dagsorden:  

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.  
  2. Formanden aflægger beretning.  
  3. Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til godkendelse. Der orienteres om foreløbigt budget for den nye sæson.  
  4. Indkomne forslag a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne.  
  5. Fastsættelse af medlemskontingent.  
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.  
  7. Valg af revisor  
  8. Eventuelt.

 

Der vil blive budt på kaffe, the og kage, samt en lille forfriskning.
Efter generalforsamlingen vises forestillingen ASTA

Husk at bestille billet til både generalforsamling og forestilling.

Forestillinger
Sted

Rosenholm Slot

Pris: Gratis